Energieschilden rondom mensen


Wat zijn energieschilden?
Energieschilden zijn negatieve energieën die zich op ongeveer twee meter vanaf het fysieke lichaam bevinden en 60 cm dik zijn.

Wie heeft dit aangebracht bij deze mensen, wanneer en waarom?
Dit is aangebracht in de Middeleeuwen in opdracht van de katholieke kerk en een aantal koningen. De kerk en de koningen hadden een aantal "mensen' in dienst die zich bezig hielden met deze activiteiten. Het doel was om alle mensen die zich met het spirituele bezig hielden uit te schakelen voor altijd. Deze groep reisde het land af naar iedere stad en dorp. In iedere stad wist de plaatselijke priester wel aan te wijzen wie zich met het spirituele bezig hield. Dit waren dus de kruidenvrouw, medium, genezer etc. Hele familie's werden op deze manier monddood gemaakt. Op deze manier werd verhinderd dat hun paranormale gave's zich ontwikkelde. De informatie kwam ook niet goed door. Deze velden worden geactiveerd als de chakra's opengaan.
De kerk slaagde erin om op een bepaald punt in de Middeleeuwen alle groei tot stilstand te brengen. De kerk heeft de spirituele mensen met een enorme erfenis opgezadeld.
Het is nu de tijd om deze schilden te verwijderen en onze gave's weer in bezit te nemen.

Wat is de invloed hiervan op mij?
Als je een praktijk hebt komt de informatie 50% tot 80% moeizamer, of vervormd tot je waardoor je gaat twijfelen. In loop van de eeuwen is dit schild wat minder hard geworden, waardoor sommigen toch weer een praktijk kunnen beoefenen.
De communicatie met andere mensen verloopt moeizaam. Alles wat je uitspreekt gaat door dit schild heen en komt misvormd bij de andere aan en andersom. Het systeem wordt actief als je met spiritualiteit aan de gang gaat. De laatste tijd krijg ik mensen met andere thema's op deze schilden. Het saboteert op liefde, relaties, kracht en blokkeert de binnenkomst van gezonde natuurenergie, waardoor mensen ziek worden. Het is dus voor meerdere doeleinden gebruikt.

Wat kunnen we hier aan doen?
In een ceremonie bij mijn thuis worden de schilden en pennen verwijderd uit je systeem. Je aura wordt schoongemaakt en de gaten gedicht. Er wordt nauwkeurig verteld wanneer dit systeem is aangebracht en door wie. Iedere stap in het proces vertel ik aan je, zodat je het kan volgen. Alles gebeurt alleen met jouw toestemming en met het grootste respect en zorgvuldigheid.

Kosten.
De kosten van een sessie bedragen € 50,- incl. btw.

2012.
De Maya-kalender eindigt op 21 december 2012. Veel mensen denken dat dan de wereld vergaat.
Dit is uiteraard niet zo. Wel is het zo dat dit een zeer bijzondere tijd is die al heel lang voorspeld is.
De aarde gaat naar een hoger niveau en voor deze groeistuip ontvangt het heel veel licht. Dit licht komt van de centrale zon van ons melkwegstelsel en wordt door onze zon naar de aarde doorgestuurd en naar nog een aantal planeten van dit zonnestelsel. Bij Tibet zit een grote instroomopening en vanuit daar verspreidt het zich over de hele aarde. Alles wordt nu doorstraalt met dit licht. Mensen, onze aarde, organisaties, commercie etc. Niets blijft bespaart voor dit licht.

Het hoogtepunt was in 2010 en niet in 2012. Ze hebben er 2012 van gemaakt vanwege de Mayakalender. Zoals je ziet bestaat de aarde nog steeds en hebben we dit hoogtepunt overleefd.
Wel is het zo dat op 21 december 2012 een aantal planeten op een lijn staan met de aarde en dat het instromen van licht nog vele malen sterker wordt. Dit licht zal nog tientallen jaren blijven instromen.
Licht is een hoge trilling en hoger dan trauma-energie. Het stroomt bij mensen naar binnen en komt in de chakra's waar alles bewaard is gebleven wat er gebeurd is in vorige levens en onze jeugd en verdringt deze lagere trilling en perst hem naar buiten. Dit is de reden waarom zoveel mensen in hun proces zitten in deze tijd en van alles en nog wat aan het uitwerken zijn. Werk je dit niet uit, dan moet deze energie toch ergens heen en het immuunsysteem gebruikt dan een ziekte om dit op te lossen. Grote schoonmaak. Alles komt nu naar buiten en niemand ontkomt hieraan.
In ben een keer in een grote stad geweest en deze mevrouw waar ik op bezoek was zei dat deze hele straat mensen had met psychische klachten en psychosen. Niemand uitgezonderd. Ook dit komt naar buiten.
De aarde wordt ook doorstraalt met licht en dit is nu heel diep in de aarde in ondergrondse waterstromen terechtgekomen. Hier zit echter grondvervuiling in en deze energie wordt door het licht nu naar boven toe geperst. Nederland is een van de meest vervuilde landen van Europa en deze energie komt nu overal omhoog met alle gevolgen van dien. Veel mensen krijgen hier gezondheidsklachten van. Nederland is het laagst gelegen gedeelte van Europa en alle rivieren die hier heen komen nemen alle troep van Europa mee naar ons. Wij zijn een soort schrobputje van Europa. Tevens leven we met veel mensen op een klein oppervlak en we hebben intensieve land- en tuinbouw, veeteelt en bollenvelden waar van alles op gespoten wordt.

Het mineralen- en stenenrijk wordt ook doorstraalt met licht en laat ook veel negatie energie los uit het verleden en dit zal nog enkele natuurverschijnselen geven die de mensen tot nadenken zullen stemmen.
Organisaties zoals de katholieke kerk worden ook doorstraalt met licht en hier komt ook de onderste steen boven. We zien dat nu met het kindermisbruik door de kerk. De kerk schut op zijn grondvesten en terecht. Je kunt geen mensen in kloosters opsluiten die hier niet aan toe zijn. Zij moeten op een natuurlijke manier hun seksualiteit kunnen beleven en niet het celibaat afleggen. Deze energie komt er dan toch uit en helaas op zo'n verwrongen manier.

Tijdens de twee grote wereldoorlogen is er een enorme energie opgebouwd die de soldaten naar de slagvelden stuurde en dood en vernietiging veroorzaakte. Nadat de tweede wereldoorlog voorbij was, was er geen grote oorlog op dat moment aan de gang die groot genoeg was om deze energie te dragen en te huisvesten. Deze energie ging een aantal keren de wereld rond, totdat het een nieuwe voedingsbodem vond. De commercie!
Deze energie maakt de commercie meedogenloos en niets ontziend en zo kennen wij de commerciele wereld ook. De wapenindustrie, olie-industrie en de farmaceutische industrie zijn meedogenloos en gaat desnoods over lijken om hun doel te halen. Alles voor het geld en de omzet.
De omzet moet gehaald worden en de mensen die in deze organisaties werken gaan in deze energie mee. Het licht ondersteunt deze hebzucht niet. De commercie gaat ten onder. Dit zien we nu al. Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, banken etc. hebben gegokt en verloren op de beurzen. Dit komt nu allemaal aan het licht en veel organisaties staan op omvallen.
We gaan naar samenwerken en vanuit ons hart leven.
Laten we hopen dat wij en onze wereld niet ten onder gaan door dit monster wat we zelf gecreƫerd hebben.

Discriminatie.
De ziel incarneert vele malen in verschillende soorten fysieke lichamen en het is maar wat de ziel op dat moment wil uitwerken. Het is alleen maar geïnteresseerd in groei. Discriminatie van mensen op geloof, huidskleur, ras of land is voor de ziel niet belangrijk. Dit is iets van de persoonlijkheid en het ego.
Als we naar de mensheid kijken, dan is het gele ras het oudste op deze aarde. Het blanke ras is vrij jong en heeft zich vrij recent ontwikkelt. Het kan zijn dat er nog meer verschillende huidskleuren bijkomen in de nabije of verre toekomst. Dit is afhankelijk wat de ziel wil.
Als in het verleden bijvoorbeeld iemand een blanke slavendrijver was en zwarte slaven erg slecht behandelde, dan wil de ziel dit van beide kanten onderzoeken om te leren hoe dit zit en waarom. Het incarneert een volgend leven dan als zwarte slaaf om dit te beleven.
Weet dus wat je doet met discriminatie; een volgend leven ervaar je dit zelf, zodat je dit een tweede keer niet meer doet.

Homoseksuele mannen en vrouwen.
Er is de laatste tijd en eigenlijk altijd al veel te doen geweest over homoseksuele mannen en vrouwen. De een zegt dat het een ziekte is en dat het te genezen is. In de tweede wereldoorlog werden deze mensen als niet normaal beschouwd en vervolgd en de katholieke kerk heeft deze mensen ook in het verdomhoekje geplaatst. Deze mensen zijn en worden nog steeds vervolgd, gediscrimineerd en als anders beschouwd. De voorbeelden zijn talrijk en zeer triest, maar hoe zit het nu werkelijk met deze mensen. Wat is dat: homoseksueel??

Als de ziel besluit tot een reïncarnatiecyclus op aarde om te leren blijft dat niet tot een leven beperkt. Integendeel; de mensen incarneert iedere keer weer opnieuw in een fysiek lichaam en vele duizenden levens lang komt ze naar de aarde met maar een doel: leren en ervaren.
Na een aantal levens wordt er een soort zielengroep gevormd, waarmee je iedere keer in wisselende rollen op aarde komt. Als vader, broer, moeder of zus etc. Hee, jou ken ik. Ja, dat klopt, in een aantal levens hebben wij elkaar gekend. Als broer en zus, als vader en dochter en als geliefden een aantal keren. Dat voelt vertrouwd. Zo leer je steeds meer in wisselende rollen op het grote toneel dat aarde heet. Je kunt echter niet terugkomen als dier wat sommige mensen denken. Het dierenrijk staat onder ons en als we eenmaal mens zijn dan blijven we als mens terugkomen.
Eens stond dit in de bijbel beschreven, maar er kwam een paus aan de macht die veel foute dingen deed in zijn machtsperiode. Het kwam hem eigenlijk niet goed uit om weer in een fysiek lichaam te incarneren en volgens de wet van karma daar op afgerekend te worden, dus besloot hij om karma en reïncarnatie volledig uit de bijbel te schrappen. Als het er niet meer instaat, dan bestaat het ook niet meer. Alsof het daarmee verdwenen was, maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Het is echter niet zo dat je het ene leven als man leeft en een volgend leven als vrouw en dan weer als man. Dat gaat niet. Geen grote tegenstelling in het universum dan man en vrouw. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Je moet dan teveel omschakelen en je leert niet datgene wat de ziel wil.
Je leeft 40 tot 50 keer achter elkaar en vaak nog wel langer als man of vrouw op aarde en leert daar alle lessen uit die de ziel graag wil.
En daarna besluit de ziel om als vrouw te gaan leven en daar alle lessen uit te leren die er voor vrouwen zijn op deze aarde. Je hebt dan bijvoorbeeld 100 keer als man geleefd en dan zit je opeens in een vrouwenlichaam. Tja, dat is even wennen. Hoe werkt dat zo'n lichaam. Vrouwelijke organen die je voorheen nooit had en nu opeens wel. Hoe ga je daarmee om. Je bent gewend aan mannenenergie en nu zit je in een vrouwenlichaam met vrouwelijke energie. Verwarring, frustratie en je niet thuis voelen in dit fysieke voertuig. Je voelt je verraden door de natuur. Ik zit in een verkeerd lichaam. Hoe werkt dat. Ik hou van vrouwen, omdat ik mij man voel en ga beslist geen relatie aan met een man. Dat voelt niet zo. Etc. etc.

Dit zijn zogenaamde overgangslevens. Het vrouwelijke lichaam moet je je eigen maken en dat kan een of meerdere levens duren voor je je dat eigen hebt gemaakt. Nadat dat gelukt is kan de ziel besluiten na 100 keer in een vrouwenlichaam geïncarneerd te zijn om weer in een mannenlichaam te gaan leven om daar weer lessen uit te leren en dan moeten we weer wennen aan dat voertuig.
Iedereen maakt dit mee, niemand uitgezonderd en zo gaat dat maar door totdat we genoeg geleerd hebben en verlicht zijn. Ook de mensen die dit zo veroordelen maken dit mee.
De ziel staat boven de persoonlijkheid en wil alleen maar leren en groeien en bepaalt dit allemaal.
Het is dus een natuurlijk proces en er is niets mis met deze mensen. Het is geen ziekte en deze mensen hoeven niet veroordeeld te worden. We maken dit allemaal meerdere keren mee in onze aardse cyclus.

Bestaat de aarde dan al zo lang dat we zoveel levens kunnen meemaken?
Ja, voor onze huidige beschaving was het continent Atlantis, daarvoor Lemurië en daarvoor het immense continent Mu. In Congo was er twee miljard jaar geleden al een hoge beschaving die later weer ten onder ging. Veel van deze grote beschavingen zijn door vreselijke rampen ten onder gegaan en daar is niets meer van over, maar altijd bleven er kleine nederzettingen van mensen gespaard van waaruit de mensheid weer aangroeide tot een wereldbevolking. Laten we hopen dat de huidige mensheid wijzer met de aarde en met elkaar omgaat.

Kristallen.
Kristallen zien eruit als tennisballen met scherpe punten en stekels erop. Ze zijn qua energie opgebouwd uit haat, woede, agressie, jaloezie etc. Vaak zichtbaar als zwart, donkerblauw, rood en groen. Ze worden naar je toegegooid, of afgevuurd door een persoon die op dat moment deze gevoelens in zich heeft naar jou toe. Ze kunnen overal in je lichaam terecht komen en zijn zeer belastend voor het hele systeem. Er moet wel een soort voedingsbodem zijn uit je jeugd, of uit een vorig leven, anders blijft hij niet zitten in je lichaam. Dan gaat hij gewoon door je heen zonder schade aan te richten.
In deze tijd komt er veel licht naar de aarde en worden wij ook doorstraald door dit licht en dit licht maakt dat deze kristallen beginnen te smelten. Als een soort appels zijn ze rijp en beginnen deze energieën af te geven in het lichaam. Voor de organen en de chakra's die daar in de buurt zitten is dat een soort zoutzuur was vrij komt. Het immuunsysteem reageert hierop door dit af te voeren, of cystes te vormen waar het deze energie voorlopig in parkeert.

In mijn jeugd toen ik 8 jaar was, was er een verjaardag beneden, waarbij zeer veel lawaai geproduceerd werd door de aanwezigen. De vloeren waren van hout en niet geïsoleerd en ik kon niet slapen door deze herrie. Al mijn moed bij elkaar geraapt en ik ging naar beneden om te vragen, of het wat zachter kon. Toen ik de deur opendeed stond daar mijn vader met zijn broer te praten die behoorlijk dronken was. Deze man was in zijn jeugd behoorlijk in elkaar geslagen door zijn vader en oudere broers. Hij maakte net een rare beweging en trok een gekke bek. Ik zei toe; goh pap is hij gek? Dit hoorde hij en hij wou mij aanvliegen en hij keek mij recht in mijn ogen aan. Op dat moment zond hij een groot kristal mijn hoofd in die achter mijn linkeroog terecht kwam. Mijn vader hield hem tegen en stuurde mij naar boven.
Deze hele ervaring kwam laatst weer omhoog toen dit kristal rijp werd in mijn hoofd. Hij deed zo verschrikkelijk zeer, dat ik dacht dat er bloed uit mijn oog kwam. Tevens onttrok hij energie van mijn linkeroog en oor. Ik begon minder te zien en te horen. Tevens begon ik te snurken in mijn slaap wat ik voorheen nooit gedaan had. Ik dacht echt dat ik een hersentumor had.
Nadat hij verwijderd was heeft het nog twee weken nagezeurd in mijn hoofd met pijn en daarna was het over. Ik snurk niet meer en mijn gezichtsvermogen is weer normaal geworden.
Later ben ik er achter gekomen, dat ik in een vorig leven handelsreiziger ben geweest. Ik trok van café naar café en van dorp naar dorp en probeerde mijn handel daar te slijten. Er waren niet altijd lieden die bereidt waren te betalen op de correcte manier, dus vocht ik veel wat niet altijd in mijn voordeel af liep. Toen heb ik een klein kristal in mijn hoofd opgelopen waar deze grote aan bleef hangen.

Sommige kristallen worden door de ziel verborgen gehouden voor de persoonlijkheid. Dan heeft de persoonlijkheid er iets van te leren en uit te werken.
In een persoonlijke sessie kunnen deze kristallen verwijderd worden met mijn gidsen. De persoonlijke thema's die hier bij horen moeten dan nog wel met een therapeut uitgewerkt worden.

Nieuwe ijstijd. We krijgen een nieuwe ijstijd! Nee, we krijgen geen nieuwe ijstijd. De wereld vergaat niet. Onze aarde zit aan de buitenkant van ons melkwegstelsel en draait door het universum. Soms gaan wij met ons zonnestelsel door een gasnevel heen van een andere planeet die we dan passeren. Een zogenaamde staart van een planeet. Hierdoor komt er tijdelijk minder licht van de zon op onze aarde en wordt het kouder en ontstaat er een ijstijd. Dit is enkelen keren gebeurt in het verleden en gaat nog enkele keren gebeuren, maar niet op korte termijn.

Neem voor vragen gerust contact met mij op.

Ing. Coos van der Lem | Vinkenhof 3 | 1742 JA, Schagen | coosvanderlem@quicknet.nl